Designic

Moderní nábytek a design

Konopná izolace

LISTOPAD 2ND, 2012 Od DESIGNIC komentáře Komentářů: 0 | categories

Konopí seté

Konopí tak mnohostranná a možná i proto zatracovaná rostlina. Nelze si nevšimnout jak je tato starobylá plodina díky svému obsahu THC nedoceněna.  Proto byl napsán i tento článek, kterým chci pomoci k veřejné osvětě při používání materiálů šetrných k přírodě. Jedním z mnoha typů využití  je  konopná izolace.

Konopná izolace –  proč ji používat?

Stále více lidí chápe, že klasický způsob spotřeby, planetu enormně zatěžuje a drancuje. Proto se stále častěji můžeme setkat s alternativním přístupem ve všech oblastech lidské činnosti. Jednou z nejbližších oblastí je bydlení. S nástupem uvědomění udržitelného rozvoje stoupá i poptávka po přírodních materiálech, které svou výrobou šetří energii a vyčerpatelné zdroje. Výborným obnovitelným materiálem je znovuobjevené konopí seté (Cannabis sativa L.), někdy také nazývané technické konopí. Využití konopí je protkáno mnoha obory, dříve se hojně využívalo v textilním a dopravním průmyslu (plachty, lana), v dnešní době je stále více spojováno se stavebnictvím.

Jak se vyrábí konopná izolace

Moderní konopná izolace je výráběna z vláken konopí setého. Při sklizni se konopná sláma nechá několik týdnů rosit na poli. Poté se sbírá do balíků jako klasická sláma a ve zpracovatelském závodě se rozmělní na jednotlivá vlákna.  Smíchá se s retardéry hoření a pojivem, poté se vytvoří koberce netkané textilie, ty se následně lisují a formátují na  přesné rozměry.  Detailní obrázek si můžete udělat z následujícho videa.

Konopná izolace a její vlastnosti

Důležitou vlastností u tepelné izolace je součinitel tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti konopné izolace se pohybuje v rozmezí hodnot 0,035– 0,050 W.m–1.K–1 v závislosti na objemové hmotnosti. Hodnota součinitele tepelné vodivosti klesá spolu se vzrůstající objemovou hmotností konopné izolace (dochází k omezení přenosu tepla vlivem proudění vzduchu v pórové struktuře materiálu). Konopná izolace, která je u nás na trhu  Termo Konopí PLUS a PREMIUM mají objemovou hmotnost od 30 do 42 Kg/m³.

Propustnost vodních par
Vláknité konopné desky jsou velmi dobře propustné pro vodní páru. Faktor difúzního odporu konopné izolace se pohybuje v rozmezí 1–2 v závislosti na objemové hmotnosti materiálu a jeho vlhkostním obsahu. Schopnost konopné izolace absorbovat vzdušnou vlhkost přispívá k udržení optimální hladiny relativní vlhkosti v interiéru.

Akustické vlastnosti konopné izolace
Požární odolnost konopné izolace je většinou zvýšena přídavkem retardérů (solí), přičemž reakce těchto izolačních desek na oheň je nejčastěji klasifikována třídou E. Konopná izolace vykazuje také velmi dobré akustické vlastnosti. Vysoká hodnota zvukové pohltivosti je dána zvýšenou pórovitostí konopného vlákna oproti např. vláknu skleněnému nebo minerálnímu.

Konopí ve stavebnicví

Přírodní vlákna z konopí jsou velmi odolná a výborně se hodí pro výrobu tepelné izolace domu. Konopná izolace vykazuje velkou stabilitu, je odolná proti roztrhání. Pro zlepšení její ohnivzdornosti se k vláknům při výrobě tepelné izolace přidávají retardéry (uhličitan sodný, jedlá soda). Konopná izolace neobsahuje škodlivé látky ani alergeny. V konopných vláknech se nenacházejí bílkoviny, proto s jistotou lze říci, že ji nenapadnou škůdci (moly, hlodavci, …). Konopná izolace má výborné sorbční vlastnosti, díky této schopnosti nepodléhá hnilobě.

Konopná izolace se používá k zateplení střechy, podlahy, stropů, fasády, obvodových stěn, utěsnění oken a spár, dále jako akustická izolace. Konopná izolace se výborně hodí do difuzně otevřených konstrukcí, tím má zásadní vliv na příjemné klima v interiéru. Svými technickými vlastnostmi mohou nahradit izolace z minerální nebo skelné vaty.

Tepelně izolační výrobky z konopí

Konopné pazdeří – tepelná izolace, zásyp
Pazdeří je dřevitá dužina obsažená ve stoncích rostlin, ze kterých se získávají lýková vlákna. Pazdeří se odděluje od vláken v procesu rozvolňování konopných stonků.

V konopných stoncích se vyskytuje oproti lnu průměrně cca o 5 % více pazdeří. Konopné pazdeří obsahuje 53% celulózy, 21% ligninu, 18% ostatních látek (protein, pektin) a pod 10 % vody. Pazdeří z konopí je lehčí než podobný materiál z jiných přírodních látek, může absorbovat tekutiny až ve čtyřnásobku vlastní váhy, je velmi porézní a má vysokou izolační účinnost.

Konopné pazdeří se jako izolační materiál používá především pro vodorovné výplně stropů či podlah. Použití pazdeří je vhodné především z důvodů tepelné akumulace, ta je 2100 J/(kg*K).

Dále se pazdeří používá jako příměs do anorganických pojiv, např. jílu ze kterého se vytvářejí tepelně-izolační cihly. Dalším významným prvkem jsou hliněné omítky, kde pazdeří tvoří provázání v materiálů.

Konopný filc – kročejová izolace dřevěné podlahy
Konopný filc se nejvíce používá jako zvuková izolace do plovoucích a dřevěných podlah, mezi stěny příček nebo jako izolace pod střešní krytinu. Vyrábí se v tloušťkách od 3 mm do 10 mm a ve formě rolí nebo pásků.

Konopný filc působí prodyšně. Jeho schopnost, vázat na sebe vlhkost z okolního vzduchu a znovu ji odpařovat při suchém vzduchu, zlepšuje klima bydlení a chrání dřevěné podlahy před výkyvy vlhkosti.

Vypichované konopné rouno jako podklad pod plovoucí parketové a laminátové podlahy. Konopné filcové pásy se využívají jako oddělovací a dělící pásy v jednodušších příčkových stavbách, při pokládání různých dřevěných vrstev na sebe a u dřevěných podlah.

Konopná vlna (koudel) – izolace spojů

Slovem koudel se označují odpadová vlákna oddělená při přípravě rostliných vláken k předení. Konopnou koudelí se vyplňují dutiny např. mezi trámy, zdmi nebo dutiny u oken a dveří. Díky schopnosti konopí vázat vodu se předchází škodám způsobeným kondenzovanou vodou u střešních oken v oblasti krytiny. Tento materiál se osvědčil při opravě spár mezi trámy starých roubenek. Dříve se na izolaci roubených staveb používaly zemědělské  mateiály jako byly  sláma, plevy nebo i mechy a povrch se zamazával jílem.

Konopné tepelně-izolační rohože
Tepelně-izolační konopné rohože se vyrábějí metodou skládaní vrstev netkané textilie. Nejprve se musí separovat ze stonků konopné vlákno, tento proces probíhá na tírenských linkách. Jako „odpadním“ produktem vzniká pazdeří a horší kvalita vláken (koudel). K vláknům se přidávají retardéry (3-5%), které zajišťují lepší ohnivzdornost materiálu, a polyesterová vlákna (10-12%) k zajištění kompaktnosti desky. Vlákna s příměsí se lisuje za tepla na požadovanou objemovou hmotnost, která se většinou pohybuje v rozmezí od 30 do 100 kg.m–3.

Dalším způsobem pojení konopných vláken je přídavek kukuřičného škrobu. Tímto vzniklá 100% přírodní konopná izolace.

 Jak na zateplení střechy pomocí konopné izolace

Nesmírnou výhodou konopné izolace je čisté a bezprašné zpracování, nedochází k podráždění pokožky a vdechování nežádoucích částic, jako např. u skelné vaty. Konopné rohože se dodávají již nařezané na požadovanou míru (limit od 40 Ks). Při řezání izolace přímo na stavbě použijeme vroubkovaný nůž nebo listovou pilu, Izolaci řežeme o 2-3 cm větší, než je zateplovaný prostor, abyste se vyvarovali odchlipování formátů od ohraničené plochy a vytváření tepelných mostů po obvodu.

Konopná izolace je dodávaná ve formě rohoží nebo rolí a je vhodná pro zateplení střech, fasád, podlah i stěn. Rohože se dodávají v tloušťkách od 30 mm do 220 mm, v případě potřeby a nutnosti izolovat se rohože od tloušťky 200 mm dvojitě překládají. Desky je možné použít jak v interiéru, tak i v exteriéru stavebních konstrukcí.

Zateplení fasády konopnou izolací

Pro dodatečné zateplení fasády budovy se využívá systém nosných roštů a konopné izolace. Pomocí izolovaných hliníkových profilů se vytvoří konstrukce pláště, ta má výhodu minimálních styčných ploch s obvodovým pláštěm a tím jsou minimalizovány teplotní mosty. Lehký roštový systém se upevňuje snadno na téměř jakémkoliv povrchu, jako je beton, zdivo nebo dřevo. Tento systém byl speciálně vyvinut pro staré fasády budov s římsami a hrboly.

Žádné komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

RSS (komentáře k příspěvku) TrackBack URI

Napsat komentář